18 Nisan 2015 Cumartesi

Paleontolojiye Giriş 101

Paleontoloji, Fosilbilim, Taşılbilim dünya üzerinde hayatın başlamasından itibaren varolan canlıları, yaşayışlarını, yaşadıkları ortamı, gelişimlerini ve bu canlıların akrabalık ilişkilerini inceleyen ve bunun için fosilleri kullanan bilim dalıdır.

Fosil her ne kadar kelime anlamı olarak " Kazılarak topraktan çıkarılan" anlamına gelse de bugün jeolojik devirler boyunca dünyada yaşamış canlıların bıraktıkları izler için kullanılır ve oluşum şekli açısından sadece tortul kayaçlarda bulunurlar. Diğer kayaç gruplarından biri olan metamorfik kayaçlar yüksek ısı ve basınç altında oluştuklarından ve diğer bir grup olan magmatik kayaçların, magmanın yeraltında veya yeryüzünde soğuması ile oluştuğundan fosil içerme olasılıkları yoktur.

Fosiller, tortul kayaçlarda bir kaç farklı şekilde görülebilir. Bunlar; gövde fosil, iz fosil, dolgu-kalıp fosil olabilir.

      Fosil canlının korunan bir parçasıysa - örneğin: dinozor kemiği- Gövde Fosil
      Bir yumuşakçanın kavkısını dolduran tortulun taşlaşması sonucu kavkının şeklini alması Dolgu- Kalıp Fosil
      Bir dinozorun ya da herhangi bir canlının ayak izi ise İz Fosil olarak adlandırılır.

Fosillerin Önemi

  • Fosiller size bulunduğu kayacın yaşını verir. Örneğin Trilobit fosili içeren bir kireçtaşının Paleozoyik döneme ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Trilobitler konusunda bilgiliyseniz morfolojisine, eğer korunduysa göz şeklinde vs bakarak daha sınırlı bir tahmin yapmanız da mümkün.
  • Oluşum ortamı hakkında bilgi verirler. Aynı örnekten ilerlersek eğer Trilobit içeren kireçtaşını bulduğunuz coğrafyanın paleozoyik dönemde denizel ortam olduğunu söyleyebilirisniz. Çünkü Trilobitler denizel canlılardır.
  • Farklı zaman aralığına ait olduğunu saptadığınız aynı tür fosiller arasında kıyaslama yaparak evrimsel gelişimini gözlemleyebilirsiniz. Örneğin Trilobit gözleri paleozoyik dönem boyunca sürekli gelişmiştir.
  • Canlının yaşadığı zaman aralığının iklimi hakkında bilgi verir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder